ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

Tesis İşletmeciliği

Üretim ve personel kullanımından kaynaklanan endüstriyel ve evsel atıksılarınızın arıtıldığı ve kimyasal ve biyolojik atıksu arıtma tesisinizi Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği uyarınca belirtilen standartlara uygun olacak şekilde işleterek sizin yasal yükümlülüklerinizi üstleniyoruz.

Proses Dizaynı

Atıksu Arıtma Tesislerinizin işletilmesi sırasında yaşadığınız sorunları irdeleyerek uzman mühendis kadromuzla tesisinizde çalışmalar yaparak sorunlarınıza kalıcı çözümler buluyoruz.

Fiziksel Arıtım Sistemleri

Arıtma tesislerinde uygulanan fiziksel arıtma üniteleri ızgaralar, elekler, kum tutucular, yüzer madde tutucular, dengeleme, çökeltim ve yüzdürme havuzlarıdır.

Kimyasal Arıtım Sistemleri

Kimyasal arıtma, atık sularda kirliliğe neden olan çözünmüş, kolloidal ve askıdaki maddelerin uzaklaştırılmasını sağlamak veya hızlandırmak amacıyla, çeşitli kimyasal reaksiyonlardan yararlanılması esasına dayanan genel metotlardır.

 

Kimyasal arıtma suda çözünmüş halde bulunan kirleticilerin, kimyasal reaksiyonlarla çözünürlüğü düşük bileşiklere dönüştürülmesi veya kolloidal ve askıdaki taneciklerin pıhtı ve yumaklar oluşturarak çökeltilmesinin sağlanmasını amaçlar. Kimyasal arıtmada kil, kalsit, polielektrolit, aktif silika, çeşitli alkali ve asitler gibi yumaklaştırmaya yardımcı maddeler (koagülant yardımcıları) kullanılır.

Biyolojik Arıtım Sistemleri

Biyolojik arıtma, atıksuların içinde bulunan ve kirletici madde olarak tanımlanan askıda ve çözünmüş halde bulunan organik ve inorganik karakterli maddelerin mikroorganizmalar tarafından aerobik ve anaerobik ve fakültatif şartlarda parçalanarak çevresel açıdan zararsız bileşiklere dönüştürülmesi işlemlerine verilen genel addır.

İleri ve Son Arıtım Sistemleri

İleri ve son arıtma genelde, klasik biyolojik arıtmadan çıkan atık suyun kalitesini daha fazla iyileştirmek için uygulanan arıtma olup, azot ve fosfor giderme, filtrasyon, adsorpsiyon, dezenfeksiyon, iyon değiştirme, ultrafiltrasyon, ters ozmoz ve kimyasal çöktürme yöntemleri olarak tanımlanırlar.

İyileştirme Çalışmaları

Atıksu Arıtma Tesislerinizin işletilmesi sırasında yaşadığınız sorunları irdeleyerek uzman mühendis kadromuzla tesisinizde çalışmalar yaparak sorunlarınıza kalıcı çözümler buluyoruz.