ÇED RAPORU ve PROJE TANITIM DOSYASI

Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması

Yapılması planlanan faaliyet öncesi ve/veya herhangi bir değişiklik durumunda (kapasite artışı, faaliyet yerinin değişmesi v.s.) faaliyet sahibi tarafından, ÇED Yönetmeliği’nin; EK-2’ sinde yer alan projeler için PROJE TANITIM DOSYASI, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Yeterlilik Tebliğine göre yetki almış kurum ve kuruluşlara hazırlatılarak Bakanlığa sunulması zorunludur.

 

ÇED Yönetmeliğine göre “ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU” kararı veya “ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ DEĞİLDİR” kararı alınmadıkça hiçbir teşvik, onay, izin yapı ve kullanım ruhsatı verilmemekte, proje için yatırıma başlanamamakta ve ihale edilememektedir.

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi yapılmaksızın başlanan faaliyetler Çevre Kanununun 15. Maddesi ve ÇED Yönetmeliğinin 19 (a) maddesi gereğince faaliyet durdurma ve Çevre Kanununun 20 (e) maddesi gereğince idari para cezası, ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda ÇED Yönetmeliğinin 19 (b) maddesi ve Çevre Kanununun 20 (e) maddesi gereğince idari işlem ve idari para cezası uygulanmaktadır.

ÇED Raporu Hazırlanması

Faaliyetin ÇED Yönetmeliğince değerlendirilmesi ve yönetmeliklerdeki yerine göre ÇED Raporu, yatırıma ve Çevre İzin işlemlerine başlamak için ilk adımdır.

Planlanan herhangi bir projenin ya da faaliyetin, gerçekleşmeden önce çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesi ile gerekli önlemlerin alınarak, kontrol edilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecidir.

ÇED Yönetmeliği ilk olarak 07/02/1993 tarihinde yayımlanmış olup, yapılan son değişiklik ile 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğe dahil olan faaliyetler Ek-1 listesi ve Ek-2 listesi olarak belirlenmiştir.

Ek-1 listesinde yer alan faaliyetler için ÇED Raporu, Ek-2 listesinde yer alan faaliyetler için ise Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması gerekmektedir. Yönetmelik faaliyet listesinde yer almayan projeler için ÇED Kapsam Dışı Görüşü alınması gerekir.

Çed Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması.

ÇED Yönetmeliği’nin, Ek-I Listesinde (Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler) belirtilen faaliyetler için hazırlanacak ÇED raporu sonucu “ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Olumlu” kararı alınır.

Ek-2 Listesinde (Seçme Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler) belirtilen faaliyetler için hazırlanacak Proje Tanıtım Dosyası sonucu “ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Gerekli Değildir” kararı alınır.

ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş kurum / kuruluşlar tarafından hazırlanmalıdır.

Başvurular T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da bağlı bulunulan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne yapılmaktadır.

 

ÇED Görüşü Alınması.

ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında kalan faaliyetler için Bakanlık veya illerde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine dilekçe ile muafiyet başvuru dosyası (proje anlatımı, iş akım şeması vb.) sunularak ÇED Kapsam dışı yazısı alınır.

Kapsam dışı olarak değerlendirilen faaliyetler için kapasite artışı ve/veya genişletilmesi durumunda, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte yeniden başvurusu yapılır.