ÇEVRESEL DURUM RAPORLARININ HAZIRLANMASI

Şirketlerin kar amacı gütmeleri dışında; çevresel ve sosyal sorumlulukları da vardır.

Çevre Durum Raporu; şirketlerin yıllık bazdaki çevresel durumuna ve yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan çevresel performansını gösteren raporlardır.  Raporlarda; hava, Su, Toprak, Atık, Kimyasalların Yönetimi, Biyolojik Çeşitlilik, Arazi Kullanımı, ÇED, Çevre İzin ve Lisans İşlemleri, Çevre Denetimleri, Çevre Eğitimleri vb. konularda bilgiler yer almaktadır.

Atık Yönetimi,  atıksu yönetimi, enerji yönetimi, hava kalitesi, sera gazı emisyonları, çevre harcamaları, çevre yatırımları, çevre eğitimleri vb. tüm veriler toplanarak bir rapor haline getirilmekte ve her yılsonunda kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Bu kapsamda MAİ ÇevreYönetim Danışmanlık olarak, uzman kadromuzla en hızlı, güvenilir ve doğru desteği vermekteyiz.