DİP TARAMA MALZEMESİ ÇEVRESEL YÖNETİM PLANI

Dip Taraması

Herhangi bir nedenle deniz ve kıyı tabanı ile nehir ağızlarında gerçekleştirilen kazı faaliyetini ifade etmektedir.

Dip Tarama Malzemesi

Dip Tarama faaliyeti sonucunda çıkan malzemedir.

 

Dip Taraması Çevresel Yönetim Planı

Dip tarama faaliyeti kapsamında ortaya çıkan malzemeler, bu malzemelerin alınacağı, boşaltılacağı deniz alanlarının çevresel yönetimi ile bertaraf ve faydalı kullanımına ilişkin hususları içeren plandır.

Dip tarama ve boşaltım faaliyetinden önce, faaliyetin çevresel açıdan uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla “DİP TARAMA MALZEMESİNİN ÇEVRESEL YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ” Ek-2’sinde formatı verilen Dip Taraması Çevresel Yönetim Planının hazırlanması esastır.

Dip taraması ve boşaltım faaliyetinde bulunacak faaliyet sahipleri tarama faaliyetine, boşaltım alanına ve uygun ekipman, teknoloji ve metodun kullanımına ilişkin hususları içeren Dip Taraması Çevresel Yönetim Planını idareye sunmak zorundadırlar.

Dip Tarama Çevresel Yönetim Planı 30/7/2019 tarihli ve 30847 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmiş, dip tarama ve boşaltım konularında Bakanlıkça düzenlenecek eğitimi almış personel bulunduran çevre danışmanlık firmaları tarafından hazırlanır.

Mai Çevre Yönetim Danışmanlık olarak; Dip Taraması Çevresel Yönetim Planının Hazırlanması, Başvuru ve Onay süreçleri konusunda uzman ekibimizle en hızlı, güvenilir ve doğru desteği vermekteyiz.