MADENCİLİK FAALİYETLERİ

14.12.2007 tarih ve 26730 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği” uyarınca faaliyet sahiplerinin yükümlülüğü olana ÇED ve PTD sürecinde Doğaya Yeniden Kazandırma Planını’nın hazırlanması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da Müdürlüğü’ne sunularak takibi ÇED Yeterlilik Belgesine sahip firmamız tarafından yürütülmektedir.

Bu yönetmelik orman alanı dışındaki alanlarda sürdürülen ya da sürdürülebilecek faaliyet için geçerli olup, orman alanlarındaki faaliyetler de proje sahibi onaylanmış iyileştirme projesini İl Çevre Müdürlüğü’ne sunmakla yükümlüdür.