YEŞİL HAVAALANI PROJESİ

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından havaalanlarının çevreye ve insan sağlığına verdikleri/ verebilecekleri zararların azaltılması ve ortadan kaldırılmasını sağlaması amacıyla Yeşil Havaalanı projesi başlatılmıştır.

 

Bu kapsamda, TS EN ISO 14001 standardı ve SHGM ile TSE tarafından belirlenmiş olan sektörel kriterlere uygun bir Çevre Yönetim Sistemi oluşturması, uygulaması, dokümante etmesi, sürekliliğini sağlaması gerekmektedir. Ayrıca, her takvim yılı için TS EN ISO 14064-1 standardın ve sera gazı kriterlerine uygun bir Sera Gazı Envanter Raporu oluşturması ve TS EN ISO 14064-3 standardına göre TSE tarafından Sera Gazı Envanter Raporunun doğrulama işlemini tamamlaması istenmektedir.

Havaalanlarının SHGM ve TSE tarafından belirlenen sektörel kriterleri sağlaması için danışmanlık hizmeti,

TSE EN ISO 14604 standartları kapsamında Sera Gazı emisyonlarının hesaplanarak raporlandırılması hizmetleri sunulmaktadır.