YEŞİL YILDIZ PROJESİ

Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, 1993 yılından itibaren talep eden ve aranılan nitelikleri taşıyan konaklama tesislerine, Kültür ve Turizm Bakanlığımızca Çevre Dostu Kuruluş Belgesi (Çam Simgesi) verilmiştir.

Çevrenin korunmasına yönelik önlemler ülkemizde giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Bu nedenle, çevreye duyarlı konaklama işletmeleri için uygulanmakta olan sınıflandırma formu, güncelleştirilmiş ve geliştirilmiş olup “Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair 2008/3 no’ lu Tebliğ” ekinde, 22.09.2008 tarih ve 27005 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ, enerji, su, çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını, enerji verimliliğinin arttırılmasını, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini, konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını ve gerçekleştirilmelerini, tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, ekolojik mimariyi, çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını kapsamaktadır.

Konakladıkları tesislerin çevreye duyarlı olduğunu görmek isteyenlerin oranı ;

Almanya’dan gelen turistlerin %42 ‘si

ABD ‘den gelen turistlerin %66 ‘sı

Avusturalya’dan gelen turistlerin %65 ‘i

İngiltere’den gelen turistlerin %66 ‘sı

Çevreye Duyarlı Otelleri Tercih Etmektedir

Yeşil Yıldız Projesinin Amacı

 • Çevrenin korunması,
 • Çevre bilincinin geliştirilmesi,
 • Turistik konaklama işletmelerinde çevreye duyarlı yapılaşmanın ve işletmecilik özelliklerinin teşvik edilmesidir.

 

Çevreye Duyarlılık Kampanyası Neleri Kapsamaktadır?

 • Su tasarrufunu,
 • Enerji verimliliğinin arttırılmasını,
 • Çevreye zararlı maddelerin tüketiminin ve atık miktarının azaltılmasını,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesini,
 • Konaklama işletmelerinin yatırım aşamasından itibaren çevreye duyarlı olarak planlanmalarını,
 • Turistik tesisin çevreye uyumunu, çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikleri, çevrebilimle ilgili mimariyi,
 • Çevreye duyarlılık konusunda bilinçlendirmeyi, eğitim sağlanmasını, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılmasını,
 • Bakanlığımızın 1993 yılından itibaren bu konudaki tecrübelerini, ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini ve bu konudaki AB kriterlerinin (Eco-label) genelini içermektedir.

 

Yeşil Yıldızı Kimler Alabilir?

Yeşil yıldızı ilgili tebliğ ’de belirtilen koşulları sağlayan, Bakanlıktan Turizm İşletmesi Belgesine sahip konaklama tesisleri alabilir.

Otellere Artıları

        - Özellikle bilinçli turistler tarafından tercih edilebilirliklerini arttıracak,

        - Çevre Eylem Planlaması ile mevcut enerji sarfiyatlarını minimize edebilecek, böylelikle enerji maliyetlerinde % 20 ile % 80 arasında düşüş sağlayabilecek,

         - Yeşil Yıldız Belgesi almaya hak kazanan tesislere Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçesiyle elektrik enerjisi desteği verilecektir.

         - Personel eğitim uygulamaları ile, çalışanlarının bilinçlenmelerini sağlayacaktı

Yeşil Yıldız Nasıl Alınır?

          Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi unvanı almak için Turizm İşletmesi Belgesine sahip olmak ve belirlenen kriterleri yerine getirmek yeterlidir.